Jak si zvýšit sebevědomí a začít se mít rád?

Seminář na téma: jak se naučit sebelásce

Máš se rád/a? Nebo se porovnáváš s ostatními a cítíš se méněcenně? Je Tvá sebeláska podmíněná a říkáš si “Budu fakt dobrý/, až…”? Takové myšlenky naznačují, že se rád/a nemáš a že vlastně nejsi šťastný/á. A pokud toto nastavení v sobě nezměníš, nikdy šťastný/á nebudeš. Většina lidí se nemá ráda. Trpí pocity méněcennosti a je živena pouze svými určitými úspěchy, ale v přítomnosti, každý den a každou sekundu, se ráda nemá a vlastně nežije naplno a s radostí. Je čas to změnit.
 
 Před několika lety jsem začala pozorovat svou mysl a zjistila, že se nemám ráda. Pátrala jsem po příčinách svých zdravotních problémů a zjistila, že vlastně nejsem šťastná, i když jsem si namlouvala, že jsem. Má láska sama k sobě byla podmíněná a byla definovaná vzorci z dětství, vzorci rodičů a společnosti…

Začala jsem hledat, jak se mít ráda. Začala jsem pátrat ve své minulosti, kdy jsem se mít ráda přestala a začala praktikovat hlubokou introspekci a sebereflexi. Prošla jsem mnoha semináři a terapiemi ať už v Česku nebo v zahraničí, začala jsem pravidelně meditovat a do hloubky jsem studovala, jak mohu změnit své myšlení a chování ke mě samotné. Také jsem vešla do učení mistryně Teal Swan, světoznámé spirituální učitelky, která svým učením a terapiemi léčí celý svět.

Když se začneš mít rád/a, stále budeš mít motivaci posouvat se vpřed a “být v něčem dobrý/á”. Tvá motivace však bude vycházet zevnitř, nikoli zvenčí. Začneš naslouchat sám/sama sobě v každém momentu a začneš se přijímat bez podmínek, protože to si zasloužíš. Každý si to zaslouží. I Ty. Sebelásku, bezpodmínečnou sebelásku, která nás bude pohánět neustále vpřed. Budeme díky ní neustále růst, učit se o sobě a o světě a plnit své poslání tady na Zemi. Budeme žít radostně a šťastně a v napojení na své srdce, na svou duši.
 
Jakmile objevíš kouzlo sebelásky pomocí jednoduchých technik a meditací, věz, že se Tvůj život změní. Pokud budeš praktikovat, co Tě naučím, po malých a jednoduchých krocích, pomalu a jistě se začneš léčit, nacházet svou pravou vášeň a zářit štěstím. Zní to možná až překvapivě, ale taková je hluboká práce s vnitřním dítětem.
 
Na svých seminářích a terapiích kombinuji poznatky z psychologie, spirituality a tantry a zaměřuji se právě na téma sebelásky. Vidím totiž, že to je to základní, co v sobě musíme změnit, pokud chceme žít zdravý, šťastný a vědomý život. Člověk nikdy nebude úspěšný a skutečně šťastný, pokud před sebou bude mít neustále nějaké budoucí cíle a bude si říkat, “budu šťastný/á, až…”.

Čas na změnu

Pokud máš zájem o to udělat krok vpřed svému štěstí i Ty a začít se mít konečně rád/a, zúčastni se zdarma mého webináře „Najdi lásku sám k sobě“, jehož záznam je možné si shlédnout níže. 
 
 Vyhraď si na tento seminář cca 1,5 hodinky.  Společně probereme téma sebelásky, seznámíme se s prací s vnitřním dítětem a nové poznatky pak budeme společně aplikovat při hluboké meditaci.

PS: Mé služby v žádném případě nenahrazují lékařskou či odbornou péči nebo vyšetření.

@ 2023 Nuataa Sonáya