Meditace pro větší napojení a nabití energií

Propojte se se svým dechem a napojte se s Nuataa!

Pozn.: počítejte přirozeně tak, jak vám to bude příjemné. :)


 

@ 2023 Nuataa Sonáya